גרסה רגילה גרסה מפוסקת גרסת טעמי המקרא

הצהרת הפרטיות של האתר


עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ע"ר 58-034-463-8 ("סנונית" או "אנחנו") היא המפתחת, היוצרת, המפעילה והבעלים של אתר "מאגר ספרות הקודש" אשר זמין בשם המתחם https://kodesh.snunit.k12.il ("האתר").
פרטיותם של המשתמשים באתר, המורים והתלמידים (יחדיו: "אתם"), חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם באתר, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם.
תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש של האתר הם שני מסמכים משפטיים המהווים יחדיו הסכם מחייב בינינו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון שכן האמור בה מהווה הסכם מחייב בינינו לביניכם ולכל מי שפועל מטעמכם.
לא נאסוף מידע אישי עליכם מבלי לקבל לכך הסכמה מפורשת ומראש ולא נמכור או נעביר את המידע האישי שאנו אוספים לצדדים שלישיים, למטרות מסחריות. לצד המידע שאנו אוספים באופן יזום, ישנם סוגי מידע שנאספים באופן אוטומטי בעת שימוש באתר כמפורט להלן.
בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו באופן הבא:

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
דוא"ל support@snunit.org.il
האוניברסיטה העברית
גבעת רם
ירושלים 9190501

 1. איסוף מידע
  אנו אוספים מידע אגרגטיבי כגון משך זמן השימוש, IP, מספר זיהוי מכשיר משתמש, מיקום גיאוגרפי, תדירות השימוש וכדומה. איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם נועד לאפשר לנו להבין טוב יותר את אופן השימוש במערוכת שלנו על ידי המשתמשים, בין היתר כדי לשדרג ולשפר את המערכות שלנו ואת חווית המשתמש.

 2. הסכמה
  בכל זמן גלישה באתר והסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע, על ידי יצירת קשר באחת מדרכי יצירת הקשר המנויים בתחילת מדיניות פרטיות זו ועל ידי הפסקת השימוש באתר, על כל הנובע והמשתמע מכך.

 3. גילוי מידע
  אנו רשאים לגלות או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים: אם נידרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, דרישה של רשות ציבורית/ממשלתית בעלת סמכות או אם הפרתם את אחד או יותר מתנאי השימוש באתר או תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו; אם נקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לנו עילה סבירה לחשוד, שהשתמשתם או אתם מתכוונים להשתמש באתר, כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפרת חוק, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחר הנוגדת את תקנת הציבור, את החוק, את תנאי השימוש באתר או את תנאי מדיניות פרטיות זו; במקרה בו נשתף פעולה עם צד שלישי, נרכש על ידי צד שלישי, באופן מלא או חלקי, או אם נתקשר באופן אחר עם צד שלישי לצורך הצעה או מכירה של נכסינו וזכויותינו הקנייניות, כולן או חלקן. לצורך תפעול שירות הדיוור הישיר שלנו כאמור לעיל בסעיף 1, אנו מעבירים את פרטי הדוא"ל שסיפקתם לנו בעת ההרשמה לאתר, המספקת לנו שירותי תפוצה והמחוללת את הניוזלטר שלנו. לצורכי שיפור חווית השירות וניטור ועיבוד נתונים כלכליים או אחרים שלנו.

 4. קבצי עוגיות - Cookies קוקיז הם קבצי מחשב המושתלים על גבי המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן ברגע שאתם נכנסים לאתר ולאורך כל השימוש בו. השימוש בקוקיז באתרי אינטרנט היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר, איזון העומס בשרתי האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות האתר באופן שוטף. פירטנו את קבצי הקוקיז שבהם אנו משתמשים כך שתוכלו לבחור אם ברצונכם לאפשר את קבצי הקוקיז או שברצונכם לנטרל אותם. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש באתר ובשירותי האתר ואף לעיתים למנוע את הגישה אליהם באופן גורף. להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים: קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של האתר למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה לאתר. קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש באתר על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים באתר. אנו משתמשים בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן: Google Analytics

 5. אבטחת מידע
  האתר פועל בהתאם לנהלים עדכניים לאבטחת מידע ומאוחסן על שרתים מאובטחים של חברת בזק בינלאומי, כאמור לעיל בסעיף 2 ובהתאם להוראות משרד החינוך להגנת הפרטיות ואבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע או חשיפתו בדרך אחרת, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב במאה אחוז שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות את האתר. לכן, סנונית אינה מתחייבת שהשרתים שעליהם האתר מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים בדרך אחרת.

 6. זכות לעיין במידע
  על-פי הדין כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצו למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אתכם אישית, אנא שלחו דוא"ל לכתובת שנזכרת בראש מדיניות פרטיות זו וציינו בו כי אתם מעוניינים שמידע זה יימחק ו/או יתוקן. שימו לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מאיתנו להשתמש במידע שאינו מזהה אותכם אישית שנאסף לפי האמור לעיל. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלנו משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בהצעה מסחרית) אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו יוסיף להישמר במאגרים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם. שינויים במדיניות הפרטיות אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע לכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שלכם שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים במידע או מגלים אותו לצדדים שלישיים.

 7. גיל הסכמה
  הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה או שהנכם מורשים להתחייב בשמו של קטין מתחת לגיל 18 ונתתם את הסכמתכם המפורשת לאפשר לכל קטין תחת משמורתכם לגלוש באתר ולהשתמש בשירותי האתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך