משנה תורה לרמב"ם -> ספר שופטים -> הלכות עדות

הלכות עדות פרק יז

א  מי שהעידו לו אנשים רבים וגדולים בחכמה וביראה, שהם ראו פלוני שעבר עבירה פלונית, או שלווה מפלוני--אף על פי שהוא מאמין הדבר בליבו כאילו ראהו--לא יעיד, עד שיראה הדבר בעיניו, או יודה לו הלווה מפיו ויאמר לו, היה עליי עד:  שנאמר "או ראה או ידע" (ויקרא ה,א).  ואין לך עדות שמתקיימת בראייה או בידיעה, אלא עדות ממון.  וכל המעיד מפי אחרים--הרי זה עד שקר, ועובר בלא תעשה:  שנאמר "לא תענה בריעך עד שקר" (שמות כ,יב).

ב  לפיכך מאיימין אף על עדי ממון.  וכיצד מאיימין על עדי ממון:  מאיימין עליהן בפני הכול, ומודיעין אותם כוח עדות השקר, ובושת המעיד בה בעולם הזה, ולעולם הבא; ואחר כך מוציאין את כל האדם לחוץ, ומשיירין את הגדול שבעדים, ואומרין לו, אמור היאך אתה יודע שזה חייב לזה.

ג  אם אמר הוא אמר לי, חייב אני לו, איש פלוני אמר לי, שהוא חייב לו--לא אמר כלום:  עד שיאמר בפנינו הודה לו, שהוא חייב לו.  והיו מכניסין את העד השני, ובודקין אותו כך.  נמצאו דבריהם מכוונין--נושאין ונותנין בדבר, וגומרין הדין.

ד  [ג] המטמין עדים לחברו, והודה לו בינו לבין חברו, והעדים רואין ושומעין שהוא אומר לו, ודאי יש לך אצלי כך וכך, אבל אני מתיירא, שמא תכפני בדין למחר--הרי זו אינה עדות:  עד שיודה בפני עדים.

ה  [ד] אחד המודה בפני עדים, ואמר דרך הודיה זה יש לו אצלי כך וכך, או שאמר אתם עדיי, או היו עליי עדים--בין שאמר הלווה, בין שאמר המלווה ושתק הלווה דרך מאמין לדבריו--הרי אלו עדים.  ואין צריך לומר אם קנו מידו, או שאמר להם כתבו עליי שטר שיש לזה אצלי כך וכך, וכל כיוצא בדברים אלו--הרי הן הודיה, ומעידין על פיה.

ו  [ה] תלמיד שאמר לו רבו, יודע אתה שאם נותנין לי כל ממון העולם איני משקר, מנה לי אצל פלוני ויש לי עליו עד אחד, לך והצטרף עימו--אם נצטרף, הרי זה עד שקר.  [ו] אמר לו בוא ועמוד עם העד, ולא תעיד, אלא כדי שיראה הלווה ויפחד ויעלה על דעתו שאתם שני עדים, ויודה מעצמו--הרי זה אסור לו לעמוד ולהיראות שהוא עד, אף על פי שאינו מעיד.  ועל זה וכיוצא בו נאמר "מדבר שקר, תרחק" (שמות כג,ז).

ז  השוכר עדי שקר להעיד לחברו--פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים.  וכן עד שכבש עדותו, ולא העיד--פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך