משנה תורה לרמב"ם -> ספר שופטים -> הלכות עדות

הלכות עדות פרק ח

א  מי שחתם על השטר, ובא להעיד על כתב ידו בבית דין, והכיר כתב ידו, שזה הוא בוודאי, אבל אינו זוכר העדות כלל, ולא ימצא בליבו זיכרון שזה לווה מזה מעולם--הרי זה אסור להעיד על כתב ידו זה בבית דין:  שאין אדם מעיד על כתב ידו שהוא זה, אלא על הממון שבשטר הוא מעיד שזה חייב לזה, וכתב ידו, כדי להזכירו הדבר; אבל אם לא נזכר, לא יעיד.

ב  אחד הזוכר את העדות מעצמו אחר שראה כתב ידו, או שהזכירוהו אחרים ונזכר--ואפילו הזכירו העד השני שהעיד עימו--אם נזכר, הרי זה מעיד.  אבל אם הזכירו התובע עצמו--אף על פי שנזכר--אינו מעיד, מפני שזה דומה בעיני בעל דין כאילו העיד לו בשקר בדבר שלא ידע.

ג  ולפיכך אם היה התובע תלמיד חכמים, והזכיר התובע הזה את העד ונזכר--הרי זה יעיד לו:  שתלמיד חכמים יודע שאלמלי לא זכר הדבר, לא היה מעיד.  וקל הוא שהקלו בדיני ממונות, שאף על פי ששכח הדבר מכמה שנים, והכתב הוא שהזכירו הדבר--הרי זה מעיד.

ד  הואיל והדבר כן, שטר שיצא לבית דין, ובאו עדיו ואמרו, כתב ידינו הוא זה, אבל מעולם לא ידענו עדות זו, ואין אנו זוכרין שזה לווה מזה או מכר לו--לא נתקיים השטר, והרי הוא כחרס:  עד שיזכרו עדותן.  וכל מי שאינו דן כזה--לא ידע בדיני ממונות, בין ימינו לשמאלו.

ה  אבל אם היה כתב ידם יוצא ממקום אחר, או שהיו עדים שזה כתב ידם--מקיימין את השטר.  ואין משגיחין על דבריהן שאמרו, אין אנו זוכרין עדות זו:  שמא חזרו בהן, וזה שאמרו אין אנו זוכרין, כדי לבטל השטר; וכאילו אמרו קטנים היינו, פסולי עדות היינו--שאינן נאמנין, הואיל ויתקיים השטר שלא על פיהם.

ו  ומפני טעם זה מקיימין כל השטרות, ואין אנו צריכין להביא עדים ולשאול אותם, אם הם זוכרין עדות זו, או אינם זוכרין אותה:  שאפילו באו ואמרו, אין אנו זוכרין אותה--אין שומעין להן, הואיל ואפשר לקיימו שלא מפיהן.

ז  [ה] אחד הכותב עדותו על השטר, או שנמצא כתוב אצלו בפנקסו ובכתב ידו, פלוני העיד אותי עליו ביום פלוני בכך וכך--אם זכר מעצמו, או הזכירוהו אחרים ונזכר--מעיד.  ואם לאו, אסור להעיד:  שאין זה דומה אלא למי שאמר לו אדם נאמן, פלוני יש לו אצל פלוני כך וכך, והעיד הוא, שיש לזה אצל זה; והוא אינו יודע מן הדבר כלום, אלא מפי אחר שמע והעיד.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך