משנה תורה לרמב"ם -> ספר טהרה -> הלכות כלים

הלכות כלים פרק כח

א  כל הכלים שיש להן בית קיבול, שנטמאו אחוריהן במשקין--לא נטמא תוכן לתרומה, ולא הוגניהן, ולא אוזניהן, ולא ידיהן, ולא מקום האצבע השוקע בשפת הכלי; נטמא תוכו של כלי, נטמאו כולן.  נפלו משקין טמאין על כני הכלים, או על הוגניהן, או על אוזניהן, או על ידות הכלים המקבלין--הרי זה מנגבן, וטהורין:  ואפילו אחורי הכלי כולו, לא נטמאו.

ב  אחד כלי השק, כגון השקין והמרצופין, או כלי העור, כגון הכרים והכסתות, ואחד כלי העץ, אפילו קופות ומשפלות--אם נטמאו אחוריהן במשקין, לא נטמא תוכן.

ג  פשוטי כלי שטף שאינן ראויין למדרס, כגון השולחן וטבלה שאין לה דופן--הואיל ואין מקבלין טומאה מן התורה--אם נטמאו אחוריהן במשקין, לא נטמא תוכן.

ד  אבל פשוטי כלי שטף הראויין למדרס--כגון המיטה, והעור שישנים עליו, והכיסא, וכיוצא בהן--אין להם אחוריים ותוך; אלא בין שנגעו משקין בהן מתוכן, או מאחוריהן--נטמא הכלי כולו.

ה  וכן מידות יין ושמן, וזומי ליסטרה, ומסננת של חרדל, ומשמרת של יין--אין להן אחוריים ותוך; אלא אם נפלו משקין על מקצתן, נטמאו כולן כמו הבגדים.

ו  [ד] המרדע, והוא המלמד--יש לשני קצותיו אחוריים ותוך.  כיצד:  נפלו משקין על החרחור--לא נטמא מן העץ הסמוך לחרחור אלא שבעה טפחים בלבד, ושאר העץ טהור; וכן אם נפלו משקין על הדורבן, לא נטמא אלא ארבעה טפחים הסמוכין לדורבן.  נפלו חוץ לשבעה, וחוץ לארבעה--הרי זה ככלי קיבול שנגעו משקין באחוריו, ולא נטמא אלא ממקום מגעו ולחוץ.

ז  [ה] כיס בתוך כיס, שנטמא אחד מהן במשקין--לא נטמא חברו.  במה דברים אמורים, בשהיו שפתותיהן שווין.  אבל אם היה החיצון עודף, ונטמא הפנימי--נטמא החיצון; נטמא החיצון, לא נטמא הפנימי.  ובשרץ--בין כך ובין כך--אם נטמא אחד מהן, לא נטמא חברו.

ח  [ו] החוקק רובע וחצי רובע בעץ אחד, ונטמא אחד מהן במשקין--לא נטמא השני, אף על פי שהן עץ אחד.  כיצד:  נגעו משקין טמאין בתוך הרובע--הרובע ואחוריו טמאין, וחצי הרובע ואחוריו טהור; נגע בחצי הרובע מתוכו--חצי הרובע ואחוריו טמאין, והרובע ואחוריו טהורין.  וכשהוא מטביל, מטביל את הכול.  נטמאו אחורי הרובע, או אחורי חצי הרובע במשקין--הרי אחורי הכלי טמא, שאין חולקין את האחוריים.

ט  [ז] קומקמוס שהיו אחוריו טמאין, והיה מרתיח--אין חוששין שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו לתוכו, אלא הרי המשקין שבתוכו טהורין לתרומה.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך