משנה תורה לרמב"ם -> ספר עבודה -> הלכות פסולי המוקדשין

הלכות פסולי המוקדשין פרק י

א  האישה שאמרה הרי עליי קן כשאלד זכר--ילדה זכר, מביאה ארבעה עופות:  שניים לנדרה, והן עולה כמו שביארנו; ושניים לחובתה משום לידה, והן אחד עולה ואחד חטאת.  נמצאת למד שהכוהן צריך לעשות שלוש פרידין למעלן, ופרידה אחת למטן.  טעה ועשה שתיים למעלן ושתיים למטן, ולא נמלך--צריכה להביא עוד פרידה אחת, ויקריבנה למעלה.

ב  במה דברים אמורים, בשהביאה הארבעה ממין אחד, שהיו כולן תורין או בני יונה; אבל אם היו שתי תורין עם שני בני יונה, ועשה שתיים למעלה ושתיים למטה--צריכה להביא עוד תור ובן יונה, ויעשה שתיהן למעלה כדי לצאת ידי חובתה.

ג  שאם עשה בתחילה שתי התורין למטה, צריכה תור למעלה להשלים חובתה; ואם עשה שני בני היונה למטה, צריכה בן יונה למעלה להשלים חובתה:  שאין אדם מביא חובתו גוזל אחד תור ואחד בן יונה, אלא או שניהן תורין או שניהן בני יונה.

ד  [ב] פירשה נדרה, ואמרה לכוהן אלו לנדרי ואלו לחובתי, ועשה אותם הכוהן שתיים למעלה ושתיים למטה, ולא ידע איזה מהן עשה למעלה--צריכה להביא שלושה עופות, שניים לנדרה ואחד להשלים חובתה; וייעשו השלושה למעלה, שהרי פירשה נדרה, ושמא שניים של נדר נעשו למטה, שהם פסולות.

ה  במה דברים אמורים, בשהביאה הארבעה שפירשה נדרה בשניים מהן ממין אחד; אבל אם היו שני מינין, תביא ארבעה אחרים--שניים ממין שפירשה בו נדרה, ייעשו לנדרה, ושניים מאיזה מין שתרצה יהיו לחובתה, וייעשו אחד למעלה ואחד למטה.

ו  [ג] קבעה נדרה ואמרה, אם אלד זכר, הרי עליי שתי תורים, וילדה, והביאה ארבעה עופות, שניים לנדרה ושניים לחובתה, ועשה שתיים למעלה ושתיים למטה, ולא ידע איזה נעשה למעלה ולא איזה נעשה למטה, וגם היא שכחה ולא ידעה באיזה מין קבעה נדרה, אם בתורים או בבני יונה--הרי זו צריכה להביא שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה, וייעשו ארבעתן למעלה, ותביא גוזל אחד להשלים חובתה, וייעשה למעלה:  שכבר עשה שתיים למטה, שהם חטאת.

ז  במה דברים אמורים, בשהביאה הארבעה תחילה ממין אחד; אבל אם היו שני מינין, צריכה להביא שישה עופות--שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה, ותביא לחובתה שתי תורים או שני בני יונה להיעשות אחד למעלה ואחד למטה.

ח  וכן אם נתנתם לכוהן, ושכחה מה נתנה לו, והלך הכוהן ועשה, ואינו יודע היכן עשה, אם הכול למעלה אם הכול למטה, או מחצה למעלה ומחצה למטה--הרי זו תביא שתי תורים עם שני בני יונה לנדרה, ותביא שתי תורים או שני בני יונה לחובתה.

ט  [ד] קבעה חובתה וקבעה נדרה, ושכחה במה קבעה, ואפשר שחובתה כבש לעולה, ופרידה אחת תור או בן יונה לחטאת--לפיכך תביא שש פרידין, ארבע לנדרה ושתיים לחובתה, ועוד תביא חטאת אחת בן יונה או תור, עם הכבש; נמצאת שהביאה שבעה עופות.  [ה] וכל החטאות האלו, אינן נאכלות מפני שהם ספק.   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | הפעלות ממוחשבות
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © (ראה תנאי שימוש | מדיניות פרטיות | הצהרת נגישות)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך