תלמוד בבלי -> סדר מועד -> מגילה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מגילה פרק ב

דף כא, א גמרא  מה משפט ביום אף כאן ביום:  ולעריפת העגלה:  אמרי דבי רבי ינאי כפרה כתיב בה כקדשים:  ולטהרת מצורע:  דכתיב (ויקרא יד) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו:  כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו':  דאמר מר קצירה וספירה בלילה והבאה ביום:  ולהקטר חלבים ואברים:  דכתיב (ויקרא ו) כל הלילה עד הבוקר:  זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום:  זה הכלל לאתויי מאי לאתויי סידור בזיכין וסלוק בזיכין וכר' יוסי דתניא רבי יוסי אומר סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית אין בכך כלום ומה אני מקיים <(ויקרא כד) לפני ה' תמיד> [(שמות כה) לפני תמיד] שלא יהא שולחן בלא לחם:  דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:  לאתויי מאי לאתויי אכילת פסחים ודלא כר' אלעזר בן עזריה דתניא ואכלו את הבשר בלילה הזה א"ר אלעזר בן עזריה נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן (שמות יב) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך