תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ב

דף יב, א פרק ב הלכה ה משנה  אמן שלא נטמיתי אמן שלא אטמא:

דף יב, א פרק ב הלכה ה גמרא  ר' לעזר בשם ר' יוסי בן זימרה אמן לקבלה אמן לשבועה.  אמן.  ייאמנו הדברים.  אמן לקבלה מסוטה.  אמן לשבועה.  (ירמיהו יא) למען הקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם וגו'.  אמן ייאמנו הדברים (מלכים א א) ויען בניהו בן יהוידע הכהן את המלך ויאמר אמן וגו'.  א"ר תנחומא אין מן הדין אמן שבועה לית שמע מינה כלום.  ויידא אמרה דא (דברים כט) לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו.  ואין אלה אלא שבועה כמה דתימר (במדבר ה) והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה.  מניין למדו לגילגול שבועה מסוטה.  ואמרה האשה אמן אמן.  אמן עם איש זה.  אמן עם איש אחר.  עד כדון דברים שהוא ראוי להשביע.  דברים שאינו ראוי להשביע.  אמר רבי יוסי בי רבי בון נישמעינה מן הדא אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה.  ארוסה ושומרת יבם ראוי הוא להישבע ותימר מגלגלין והכא מגלגלין.  אית תניי תני מה זו באלה ובשבועה אף כל הנשבעין באלה ובשבועה.  ואית תניי תני זו באלה ובשבועה ואין כל הנשבעין באלה ובשבועה.  לגילגול את למד.  לאלה ולשבועה אין את למד.  אית תניי תני מה זו באמן ואמן.  אף כל הנשבעין באמן ואמן.  אית תניי תני זו באמן ואמן.  ואין כל הנשבעין באמן ואמן.  הוו בעיי מימר מאן דמר זו באמן אמן אף כל הנשבעין באמן אמן ניחא.  מאן דמר זו באמן אמן ואין כל הנשבעין באמן אמן כלום למדו גילגול שבועה לא מסוטה.  לגילגול את למד.  לאמן ולאמן אין את למד.  אמר ר' בא בר ממל מאן תנא שומרת יבם ר"ע דרבי עקיבה אמר יש ממזר ביבמה אמר ליה רבי אילי מה איכפת ליה ממזר גבי קינוי התורה אמרה וקנא את אשתו אפילו מקצת אשתו.  א"ר שמי ולא כן א"ר ינאי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך