תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק יב

דף סח, א פרק יב הלכה ב גמרא  אמר (ויקרא ד) רגלו רגלו.  מאן דאית ליה אזנו אזנו לית ליה רגלו רגלו.  והא תניי בשם ר' ליעזר רגלו רגלו.  הוי תרתי מתניין אינון על דברי ר' ליעזר.  מאן דאית ליה אזנו אזנו אית ליה רגלו רגלו מאן דלית ליה אזנו אזנו לית ליה רגלו רגלו.  והדא מתני' לית ליה אזנו אזנו ולא רגלו רגלו:

דף סח, א פרק יב הלכה ג משנה  חלצה ורקקה אבל לא קראתה חליצתה כשירה קראתה ורקקה אבל לא חלצה חליצתה פסולה חלצה וקראתה אבל לא קררה רבי ליעזר אומר חליצה פסולה ורבי עקיבה אומר חליצתה כשירה אמר רבי ליעזר (דברים כה) ככה יעשה דבר שהיא מעשה מעכב אמר לו ר' עקיבה משם ראייה ככה יעשה לאיש דבר שהוא מעשה האיש:

דף סח, א פרק יב הלכה ג גמרא  שמואל אמר חלצה ולא רקקה תרוק ואתיא כרבי ליעזר.  ר' הילא בשם ר' ליעזר חלצה אבל לא קראתה ולא רקקה חליצתה פסולה.  עוד היא דרבי ליעזר.  דברי חכמים ר' בא בשם רב יהודה זריקן מטי בה בשם רב חלצה ולא רקקה רקקה ולא חלצה לא עשה כלום עד שתחלוץ ותרוק.  ר' בא בעא קומי ר' אימי הקדימה רקיקה לחליצה.  א"ל כמי שהן על סדר.  קידש בגופו של סיפין.  אמר ליה בתניין שבו קידש.  מהו לפתוח חלון מצרית לחצר השותפין למעלה מארבע אמות.  אמר ליה כן אנן אמרין לסתום אוירה בעלמא באפוי.  אמר ר' נסא כן אמר מאן דבעי מיעבד ביתא כמין שובך לא שמעין ליה:

דף סח, א פרק יב הלכה ד משנה  החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת לקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה כשירה:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך