תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ז

דף מ, ב פרק ז הלכה א גמרא  אמר כרבי יוחנן.  אמר לון רבי חזקיה לא אמר כן.  אלא ר' סימן בר זבדא הוה פשט עם בריה דרבי יוסה.  ושמע מינה כהדא דרבי ליעזר.  מטאלין מילייא.  ועשה אחת ועשה הנה ועשה מהנה ועשה אחת לחייב על כל אחת ואחת.  הנה לחייב על כולהן אחת.  מהנה לחייב על התולדות.  או נימר בעכו"ם הכתוב מדבר.  תני רבי זכייה קומי רבי יוחנן זיבח קיטר וניסך בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת.  אמר ליה רבי יוחנן בבלייא עברת בידך תלתא נהרין ואיתברת.  אינו חייב אלא אחת.  עד לא יתברינה בידיה יש כאן אחת אין כאן הנה.  מן דתברה בידי' יש כאן הנה אין כאן אחת.  והיכן בעכו"ם בעבודתה בעבודת הגבוה בהשתחויה בעבודתה לחייב על כל אחת ואחת בעבודת הגבוה לחייב על כולהן אחת בהשתחויה לחייב על מקצתה.  ר' בון בר חייא בשם רב שמואל בר רב יצחק כתיב (ויקרא ד) אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והביא פר מצוה שהמשיח מביא עליהן פר.  יצאת עכו"ם שאינו מביא עליה פר אלא שעירה בלבד.  התיבון הרי חלבים ועריות הרי המשיח

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך