תלמוד ירושלמי -> סדר נזיקין -> סנהדרין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סנהדרין פרק ד

דף כא, א פרק ד הלכה א גמרא  חד אמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב וחד אמר צדק צדק תרדוף.  הא כיצד אם את רואה הדין שיוצא לאמיתו חקרוהו ואם לאו צדקיהו.  רב הונא כד הוה חמי שהדין מכוונה הוה חקר וכד הוה חמי הכין והכין הוה מכוון.  כיצד פותחין לזכות אומרין איפשר שזה הרג את הנפש.  א"ר יוסי אין כיני אמר אחד מן העדים יש לו ללמד זכות ובא חבירו וסייעו ויש כאן סיוע.  אם אומר את כאן לא נמצאת חב לדייני'.  ויש עדים לשקרן.  א"ר יוחנן כל שאינו יודע לדון את השרץ לטהרו ולטמאו מאה פעמים אין יכול לפתוח בזכות.  כיצד דנין השרץ א"ר ינאי מה אם הנחש שממית טהור עכבר שאין ממית אינו דין להיות טהור.  או חילוף עכבר שאין ממית טמא נחש שממית אינו דין להיות טמא.  התיב ר' פינחס הרי ועקרב ממית והרי הוא טהור.  אשכח תני אמר הוא נחש הוא עקרב.  אמר רבי תלמיד וותיק היה [לר"מ] והיה מטהר את השרץ ומטמאו מאה פעמים.  אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה.  אמר ר' יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה:

דף כא, א פרק ד הלכה ב משנה  דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות ועל פי שנים לחובה:

דף כא, א פרק ד הלכה ב גמרא  א"ר ינאי אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך