תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כג, א פרק ה הלכה ב גמרא  והא שיני שהוא דבר תורה ספיקו לטמא את אחרים טהור.  אמר ר' מנא קומי ר' חנינה ולא בתרומה אנן קיימין אמר ליה ואפילו תימר בתרומה אנן קיימין מה אית ליה טמא יטמא דבר תורה לא ר' עקיבה.  תמן אמרין שתי שאילות שאלן חגי הנביא אחת השיבו אותו כראוי ואחת לא השיבו לו כראוי.  (חגיי ב) הן ישא איש בשר קודש בכנף בגדו.  כנף תחלה.  בשר קודש שני.  לחם ונזיד שלישי.  ויין ושמן ומאכל רביעי.  וכי יש רביעי בקודש.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  לא השיבו אותו כראוי שיש רביעי בקודש.  (חגיי ב) ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא אם תהיה כנף טמא נפש ונגעה בכל אלה היטמא.  ויענו הכהנים ויאמרו יטמא.  השיבו אותו כראוי.  דמר ר' ירמיה רבי חייה בשם ר' יוחנן קודם עד שלא גזרו רביעי בקודש שאלן.  ולמה הוא מקללן כאינש דבעי עילה על חבריה וביתא מה אספה ליה לא.  דו אמר ואשר יקריבו שם טמא הוא.  כמה דמר רבי סימון בר זבדי גולגולתו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח.  ר' אחא בשם רבי אבא בר כהנא בקיאין היו בהיסטות ולא היו בקיאין במדפות.  (חגיי ב) הן ישא איש בשר קודש.  שאלן טמא מת מטמא בהיסט.  ויענו הכהנים ויאמרו לא.  השיבו אותו כראוי שאין טמא מת מטמא בהיסט.  שאלן טמא מת עושה מדף.  ויענו הכהנים ויאמרו יטמא.  לא השיבו אותו כראוי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך