תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> סוטה

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת סוטה פרק ה

דף כ, ב פרק ה הלכה א משנה  כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו שנאמר (במדבר ה) ובאו ובאו כשם שהיא אסורה לבעל כך אסורה לבועל שנאמר נטמאה נטמאה דברי ר' עקיבה א"ר יהושע כך היה דורש ר' זכריה בן הקצב רבי אומר שני פעמים האמורין בפרשה אם נטמאה אם נטמאה אחד לבעל ואחד לבועל:

דף כ, ב פרק ה הלכה א גמרא  אנן תנינן באו באו.  אית תניי תני ובאו ובאו.  מאן דמר באו באו ר' עקיבה.  ומאן דמר ובאו ובאו ר' ישמעאל.  אנן תנינן נטמאה נטמאה.  אית תניי תני ונטמאה ונטמאה.  מאן דמר נטמאה נטמאה ר' עקיבה.  ומאן דמר ונטמאה ונטמאה ר' ישמעאל.  תני בוא ובה.  וכתיב כן.  כיי דמר רבי אמי בשם רבי יוחנן גורעין לדרוש מתחילתה לסופה.  רבי חנינה בשם ר' ירמיה ואפילו באמצע התיבה.  (ויקרא ב) ויצקת עליה שמן.  ויצקת שמן מנחה.  לרבות את כל המנחו' ליציקה.  המאררים.  אמר ר' תנחומא מניין המאררים כנגד מאתים וארבעים ושמונה איברים שיש בה.  וכנגד מאתים ארבעים ושמונה איברים שיש בו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך