תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ט

דף נ, א פרק ט הלכה א גמרא  א"ר יוסי הגלילי מצינו בתורה האסור לזה מותר לזה.  והמותר לזה אסור לזה.  אסור לאחד אסור לכל אדם מותר לאחד מותר לכל אדם.  השיב רבי עקיבה הרי שהיה זה שנאסרה עליו כהן ומת המגרש לא נמצאת אלמנה לו וגרושה לכל אחיו הכהנים.  וכי במה החמירה תורה בגרושה או באלמנה.  החמירה התורה בגרושה יותר מן האלמנה.  ומה אם גרושה חמורה לכל לא נאסרה ממה שהותר בה מצד גירושין שבה.  אלמנה קלה אינו דין שתיאסר ממה שהותר לה מצד אשת איש שבה.  אפילו אצלו נגעו בו גירושין.  ומה אלמנה <וגרושה> נאסרה ממה שהותר לה מצד א"א שבה.  גירושין חמורין לא כ"ש שתאסר ממה שהותר לה מצד גירושין שבה.  ד"א הרי שאמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני והלכה וניסת לאחר וילדה ממנו בנים ומת והלכה וניסית לאותו לא נמצאו בניה מן האחרון ממזירין.  מילתיה אמרה שאין גירושין מתירין מה שאסר הראשון.  אמר רבי שמי מצינו אשה בתחלה אין חייבין עליה משום ערוה ובסוף חייבין עליה משום ערוה.  אמר ליה רבי מנא למה זה דומה לאחד שאמר לאשתו הרי זה גיטיך על מנת שתיבעלי לאיש פלוני בתחילה הוא אסור לבעול עבר ובעל הותר הגט למפרע.  א"ר יוחנן

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך