תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ח

דף מח, ב פרק ח הלכה י גמרא  ואת החתום זה המקושר.  ואת הגלוי זה הפשוט שבמקושר.  ואת המצוה ואת החוקים.  חוקים ומצות בין זה לזה שזה בשנים וזה בשלשה.  זה מתוכו וזה מאחריו.  רבי בא בשם רב יהודה פשוט עדיו לרוחבו.  מקושר עדיו לארכו.  אמר רבי אידי בין קשר לקשר העדים חותמין ובלבד מלמעלן וחש לומר שמא זייף.  סבר רב נחמן למימר לעולם אין העדים חותמין בו מלמטן עד שיראו בו למעלן אני פלוני בן פלוני מקבל עלי כל מה שכתוב בו מלמעלן.  וחש לומר שמא מחק וחזר וזייף.  סבר רב הונא מקובל עלי מקובל עלי שני פעמים פוסל בה.  וחש לומר שמא כתב דברים אחרים וחזר ומחק וזייף.  סבר רב הונא מחק פסול אפילו קיים.  אמר רבי יוחנן לית בה תצא.  אמר רבי אימי כמה קופין דעובדא הוה עליל קומי ר' יוחנן וקומי ריש לקיש ואינון אמרין פוק ושלם כרבי עקיבה.  אמר רבי יוחנן מתניתא במחוסר עד אחד ובלבד מג' ולמעלן שנים ושלשה למעלן פסול ואחד מג' ולמטה כשר.  ר' מנא בעי עד כדון ברצופין היו מסורגין.  כיי דמר נעשין כהרחק עדות שלא באו אלא בהכשירו של גט.  וכא כאן.  היו תשעה מתיר שנים ומחתם שנים.  או אין שני העדים בגט המקושר כלום.  היו חמשה פשיטא שהוא מתיר אחד ומחתם אחד.  נמצאת אומר התרתו מתרתו.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך