תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ז

דף לח, ב פרק ז הלכה א משנה  מי שאחזו קורדייקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום נשתתק אמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלשה פעמים אם אמר על לאו לאו ועל הין הין הרי אילו יכתבו ויתנו:

דף לח, ב פרק ז הלכה א גמרא  סימן שוטה היוצא בלילה.  והלן בבית הקברות והמקרע כסותו והמאבד מה שנותנין לו.  רבי חונה אמר והן שיהו כולהם בו.  דל כן היוצא בלילה קינטרופיס.  והלן בבית הקברות.  המקטר לשדים.  והמקרע את כסותו והמאבד מה שנותנין לו קינוקוס.  רבי יוחנן אמר אפילו אחד מהן.  אמר ר' אבין מסתברא כמה דאמר רבי יוחנן אפילו אחד מהן ובלבד במאבד מה שנותנין לו שאפילו שוטה שבשוטין אין מאבד מה שנותנין לו.  קורדייקוס אין בו אחד מכל אלו.  מהו קורדייקוס.  אמר רבי יוסי המים.  אתא עובדא קומי ר' יוסי בחד טרסיי דהוון יהבין ליה סמיק גו אכיס.  והוה לעי.  אכיס גו סמיק והוה לעי.  זהו קורדייקוס שאמרו חכמים פעמים שוטה פעמים חלום.  בשעה שהוא שוטה הרי הוא כשוטה לכל דבר.  ובשעה שהוא חלום הרי הוא כפיקח לכל דבר.  אתא עובדא קומי שמואל אמר כד דהוא חלים יתן גט.  מה שמואל כר"ל דר"ל אמר לכשישתפה רובה דשמואל מר"ל דו אמר חלום יתן גט

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך