תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כט, ב פרק ה הלכה ד גמרא  ודרבי יוסי בר חנינה כאבא שאול.  דרבי יוחנן כרבנין ואפילו דיסבור כאבא שאול בעי הוא בר נש מיתן מהימן ומיקרייה מהימן.  ודר' יוסי בר חנינה כאבא שאול אפילו דיסבור כרבנין אדם מבריח עצמו מן השבועה.  ואין אדם מבריח עצמו מן התשלומין:

דף כט, ב פרק ה הלכה ה משנה  המטמא והמדמע והמנסך אם שוגג פטור ואם מזיד חייב הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין:

דף כט, ב פרק ה הלכה ה גמרא  ר' יודן לא נחת לבית וועדא קם עם ר' מנא אמר ליה מה חדתין יימרון.  אמר ליה כן א"ר יוסי המטמא אינו כעושה מעשה.  מן הדא תרומה וניטמאת.  אמר ליה תיפתר שניטמאת מאיליה.  ולית שמע מינה כלום.  דהיא מתניתא דן את הדין זיכה את החייב וחייב את הזכאי טימא את הטהור טיהר את הטמא.  דמר רב ירמיה בשם רב במגיעו לידו.  ושמואל אמר במגיעו לידו.  רבי יהודה בר' אומר בדין

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך