תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ה

דף כט, א פרק ה הלכה ד משנה  יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפיטרופוס חייב לעשר פירותיהן אפיטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע ושמינהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים:

דף כט, א פרק ה הלכה ד גמרא  (במדבר יח) אתם פרט לשותפין.  אתם פרט לאפיטרופוס.  אתם פרט לתורם שאינו שלו.  אתם פרט לשותפין.  והתנינן השותפין שתרמו.  אלא כאן בתרומה גדולה.  כאן בתרומת מעשר.  כלום למדו תרומה גדולה לא מתרומת מעשר.  אלא כאן להלכה.  כאן למעשה.  אתם פרט לאפיטרופוס.  והתניא יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפיטרופוס חייב לעשר פירותיהן.  חברייא אמרין כאן לאפיטרופין לעולם.  כאן לאפיטרופין לשעה.  ר' יוסי בעי אם באפיטרופין לעולם ודא דתני מוכר הוא עבדים אבל לא קרקעות.  אלא כאן ביתום גדול.  כאן ביתום קטן.  א"ר יוחנן בתחילה אין מעמידין אפיטרופוס ליתומין לחוב להן אלא לזכות להן ואם חבו חבו.  ר' יוסי בר חנינה אמר בין בתחילה בין בסוף אין מעמידין להן בין לזכות בין לחובה.  מתניתא פליגא על ר' יוסי בר חנינה מעמידין להן אפיטרופוס.  שנייה היא בשור שלא ילך ויזיק.  הזיק משל מי הן משלמין.  ר' יוחנן אמר משל יתומין.  רבי יוסי בר חנינה אמר משל אפיטרופוס.  ואפילו דלא יסבור רבי יוחנן כן לית מילתיה אמרה כן לא דהוא אמר לבסוף אם חבו חבו.  אפיטרופוס שמינהו אבי יתומין ישבע שאין דרכו לבחן.  אבא שאול אומר חילוף הדברים אפיטרופוס שמינהו אבי יתומין לא ישבע מפני דיכיל מימר ליה טבות הוינא עבידנא לך שמינוהו בית דין ישבע מפני שהוא כנושא שכר.  אתייא דר' יוחנן כרבנין

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך