תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ד

דף כ, ב פרק ד הלכה ב גמרא  ממזירות.  עבר וביטלו נישמעינה מן הדא אם ביטלו הרי זה מבוטל דברי ר'.  רבן שמעון ב"ג אומר אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו.  יאות אמר רבן שמעון בן גמליאל מאי טעמא דרבי דבר תורה הוא שיבטל והן אמרו שלא ביטל.  ודבריהן עוקרין דברי תורה וכי זיתים על שמן וענבים על היין לא תורה הוא שיתרום והן אמרו שלא יתרום מפני גזל השבט.  ולא עוד אלא שאמרו עבר ותרם אין תרומתו תרומה.  רבי אושעיה בר אבא אמר לרבי יודן נשייא באגדה דסבך מאן דייק לן.  איש פלוני וכל שם שיש לו.  הגע עצמך דהוה שמיה ראובן ואפיק שמיה שמעון.  אלא אני פלוני וכל שם שיש לי.  יותר מיכן אמרו היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל וכתב זה שביהודה לגרש זו שבגליל.  ושבגליל לגרש זו שביהודה אינה מגורשת.  מתניתא שהיה מיהודה וכתב לגרש בגליל.  מגליל וכתב לגרש ביהודה אבל אם היו מיהודה וכתב לגרש ביהודה מגליל וכתב לגרש בגליל הרי זו מגורשת.  אמר רבי אילי בתחילה צריך לומר אני פלוני שמיהודה עם כל שם שיש לי בגליל אם היה שרוי במקום אחר מגרש לאי זה שירצה.  אמר ר' יוסי הדא דאת אמר לשעבר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך