תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ג

דף יט, ב פרק ג הלכה ח גמרא  ואחרונים חומץ.  והאמצעים ספק.  אמר רבי אבהו אני שמעתי מר' יהושע בן לוי ורבי יוחנן לא אמר כן.  אלא שלשה הראשונים ודאי יין מיכן ואילך ספק.  מה ופליג ספק.  מה דאמר רבי יוחנן בשמצאו חומץ דהא.  מה דאמר ר' יהושע בן לוי בשמצאו חומץ ברור.  ואתיין אילין פלוגתא כאילין פלוגתא.  דתנינן תמן מחט שנמצאת חלודה או שבורה טהורה.  תני הניחה שיפה ובא ומצאה חלודה.  ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי שלשה הראשונים ודאי טמאה אחרונים טהורה.  אמצעיים ספק.  אמר רבי אבהו אמר רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן לא אמר כן אלא שלשה ימים הראשונים ודאי טמאה מכאן ואילך ספק.  רבי אילא ורבי אבא ורבי אלעזר בשם כל רבנין דעלין לבי מדרשא ביין ובמחט הלכה כרבי יהושע בן לוי.  רבי קריספא בעי כל שנה ושנה הוא בודק או אחת לשלש שנים.  נישמעינה מן הדא המוכר יין לחבירו סתם חייב באחריותו עד החג.  אמר רבי יודה תיפתר באילין בני גלילא דאינון קטפין בתר קדמיתא דחגא ולית שמע מינה כלום.  ויידא אמרה דא ישן משל אשתקד ומיושן מן שלש שנים נימר משום הדא מטעומיתה.  הדא אמרה דמתיישן חייב באחריותו שתי שנים.  הדא אמרה מתיישן חייב באחריותו עד החג.  הדא אמרה בכל שנה ושנה הוא בודק.  כיצד הוא בודק.  בודק חבית אחת וכולן תלויות בה כל אחת ואחת הוא בודק ואינה מחמיצות.  אמר רבי שמי אית בני נש מקשין על גרבא מלבר ואינון ידעין מה אית בה מלגיו:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך