תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ג

דף יח, ב פרק ג הלכה ז גמרא  הא לא הלווהו על מנת כן לא.  רבי זעירא אמר אפילו לא הלוהו על מנת כן.  חיליה דר' זעירא מן הדא וכן בן לוי שהיה חייב לישראל מעות אמר לו הפרש עליהן מחלקי.  לא יהא גובה ומפריש שאין לוי עושה לוי.  שלא אמר אלא לא יהא גובה ומפריש הא משלו מפריש.  לית כאן אינו חושש אבל חושש הוא שלא יעשיר העני.  והתני כן המלוה מעות את העני והעשיר אין מפרישין עליהן שאין מפרישין על האבוד.  רבי חייה בר עוקבה בשם רבי יוסי בשם רבי חנינה ביורשי כהונה ולויה היא מתניתא.  אבל ביורשי עני אין לעני נחלה.  תני בר קפרא אין לך אדם שאינו בא לידי מידה זו אם לא הוא בנו.  אם לא בנו בן בנו.  הדא אמרה יכול הוא לחזור בו.  המלוה מהו שיחזור בו.  נישמעינה מן הדא המלוה מעות את העני והעשיר אין מפרישין עליהן שאין מפרישין על האבוד וזכה העני במה שיש בידו.  הדא אמרה המלוה אינו יכול לחזור בו.  לית הדא פליגא על דרב דרב אמר יורש כמשועבד.  כשם שאין מלוה בעדים נגבית מן המשועבדין כך אינה נגבית מן היורשין.  פתר לה במלוה בשטר.  רבי אבהו בשם ר' יוחנן מלוה בעדים נגבית מן היורשין ובלבד יורשין שירשו קרקע.  כהדא אילין דרב נחמיה אשאלון לציבורייא פריטין אתא עובדא קומי רבנין אמרין ליה לית ציבור כוליה עתר לית ציבור כוליה מיעני:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך