תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ב

דף יג, ב פרק ב הלכה ד גמרא  די פתר לה שטר על החלק ועדים על המחק.  ר"ל אמר לא שנייה היא בין בגיטין בין בשטרות היא המחלוקת די פתר לה שטר על החלק ועדים על המחק.  וקשיא א"ל על דר' ליעזר אם בעדים על המחק בדא חכמים מכשירין.  א"ר זעירא קומי רבי מנא חכמים שהן בשיטת ר' אליעזר.  די פתר לה שטר על המחק ועדים על החלק.  שמואל אמר זה וזה על המחק.  יאות א"ר יהודה ומה טעמא דרבנין.  א"ר אבא ניכר הוא אם נמחק פעם אחת ואם נמחק שתי פעמים:

דף יג, ב פרק ב הלכה ה משנה  הכל כשירין לכתוב את הגט אפי' חרש שוטה וקטן האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו הכל כשירין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי:

דף יג, ב פרק ב הלכה ה גמרא  רב הונא אמר והוא שהיה פיקח עומד על גביו.  רבי יוחנן אמר והכתיב (דברים כד) וכתב לה לשמה.  שמואל אמר צריך שיניח תרפו של גט עמו.  ואתייא כיי דמר ר"ש בן לקיש כתב תרפו בטופס פסול:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך