תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק ב

דף ט, ב פרק ב הלכה א גמרא  אלא כר' יודה דר' יודה פוסל בטופסין.  ודרבי יהודה בחוצה לארץ במגרש בארץ ישראל.  ויש טופסי גיטין בחוצה לארץ במגרש בחוצה לארץ.  עד שידע שהוא גט אשה.  עד שידע שהוא נעשה שליח.  ולא היה יודע שהוא גט אשה עד שיכתוב כולו בפניו עד שיתחתם כולו בפניו.  תני רבי חנין אם היה נכנס ויוצא מותר.  ר' יוסי בעי אמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא נתייחד ברשות הבעלים בין כתיבה לחתימה.  נישמעינה מן הדא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול.  מפני שאחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם.  אבל אם אמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא שנתייחד ברשות הבעלים בין כתיבה לחתימה כשר.  רב חסדא בעי חציו מתקנה וחציו מדבר תורה אמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא שנתייחד ברשות הבעלים.  נישמעינה מן הדא אחד אומר בפני נכתב ובפני נחתם פסול.  מפני שאחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם.  אבל אם אמר בפני נכתב ובפני נתחתם אלא שנתייחד ברשות הבעלים שעה אחת כשר.  רבי אלעזר אמר רבי אבין בעי אמר בפני נכתב ובפני נחתם בעד אחד ושנים מעידין על חתימת העד השני.  אמר רבי אמי בבליא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך