תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק א

דף ט, א פרק א הלכה ה גמרא  אתון לגבי ר' דוסתאי בי רבי ינאי אמר לון ההנו כולה נסבין לר' יוסי בן כיפר ופטרוי ואפקון מיניה.  כד סלקון להכא אתא לגבי אבוי א"ל לית את חמי מה עבד לי ברך.  א"ל מה עבד לך.  א"ל אילו אשוויי עמי לא הוון מפקין מינן כלום.  א"ל מה עבדת כן.  א"ל ראיתי אותן בית דין שוה וכובעיהן אמה ומדברין מחציים ויוסי אחי כפות ורצועה עולה ויורדת ואמרית שמא דוסתאי אחר יש לאבא.  א"ר חגיי הדא דתימר בהוא דלא יכיל מיקמה טבאות.  ברם הוא דיכיל מיקמת טבאות מיפק לון מן הדא ויטלון לדין.  דין דמחל שטר לחבריה ר"ח ור' מנא חד אמר מחל.  וחרנה אמר לא מחל.  עד דמסר ליה שטרא.  תן מנה זה לפלוני ומת אם רצו היורשין לעכב אינן יכולין.  אין צריך לומר באומר זכה לו באומר התקבל לו הן.  אמר רבא בר ממל בשכיב מרע היא מתניתא.  אם בשכיב מרע בהדא אין צריך לומר זכה לו התקבל לו.  א"ר מנא קיימתיה מדאמר ר' בא בר רב הונא בשם רב עשו דברי שכיב מרע כבריא שכתב ונתן.  והוא שמת מאותו חולי.  הא אם הבריא לא.  אין צריך לומר באומר זכה לו.  התקבל לו.  תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה.  רבי אבין בשם רבי בא בר ממל בשכיב מרע היא מתניתא:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך