תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> גיטין

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת גיטין פרק א

דף ח, א פרק א הלכה ה גמרא  והמגרש את אשתו שלא מדעתה שמא מגורשת היא מפני שהוא קנינו.  אמר רבי אבין קנינו הוא אלא שהוא פוסלו מן התרומה.  האומר טבי עבדי עשיתי בן חורין.  עושה אני אותו בן חורין הרי זה בן חורין זכה.  ר' אינייא בשם ר' יוחנן ובלבד בשטר.  יעשה בן חורין ר' אומר זכה.  וחכ"א לא זכה.  תנו שטר שיחרור זה לעבדי ומת.  רבי אומר לא זכה.  וחכ"א זכה.  כופין את היורשין לקיים דברי המת.  אמר ר' זעירא בסתם חלוקין.  מה אנן קיימין אם באומר שחררו אף ר' מודה.  אם באומר כתבו ותנו אף רבנין מודו אלא כן אנן קיימין באומר תנו.  רבי אומר האומר תנו כאומר כתבו ותנו.  ורבנין אמרין האומר תנו כאומר שחררו.  האומר ינתנו כל נכסיו לפלוני והוא כהן והיו שם עבדים אע"פ שאמר אי איפשי בהן הרי אילו אוכלין בתרומה.  רבי שמעון בן גמליאל אומר מכיון שאמר אי איפשי בהן זכו בהן היורשין.  אמר רבי זעירא בסתם חלוקין מה אנן קיימין אם בשקיבל עליו משעה ראשונה אף ר"ג מודה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך