תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ט

דף נא, ב פרק ט הלכה ב גמרא  לא אמר אלא קידש הא אם בעל נפסלה בבעילה.  הדא דתנינן אסורות לאילו ולאילו ואילין אינון הא אית לך חורניין המחזיר את גרושתו משנישאת אסורה לבעל ומורת ליבם הוא שבא על אחות חלוצתו אסורה לבעל ומותרת ליבם.  פצוע דכא שנשא כשירה ויש לו אח כשר אסורה לבעל ומותרת ליבם.  הדא מסייעא לרבי יונה דר' יונה אמר לית כללוי דר' כללין:

דף נא, ב פרק ט הלכה ג משנה  אסורות לאילו ולאילו כהן גדול שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל ממזר שנשא ישראלית ויש לו אח ממזר אסורות לאילו ולאילו ושאר כל הנשים מותרות לבעליהן וליבמיהן:

דף נא, ב פרק ט הלכה ג גמרא  ואילין אינון הא אית לך חורניין סוטה אסורה לזה ולזה חלוצה אסורה לזה ולזה.  פצוע דכא שנשא כשירה ויש לו אח פצוע דכא אף אסורה לזה ולזה.  הדא מסייע לרבי יונה דאמר לית כללוי דרבי כללין:

דף נא, ב פרק ט הלכה ד משנה  שניות מדברי סופרים שנייה לבעל ולא שנייה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם שנייה ליבם ולא שנייה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה אין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר כופין אותו להוציא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין ויש להן כתובה:

דף נא, ב פרק ט הלכה ד גמרא  השניות מדברי סופרין שנייה לבעל ולא שנייה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם.  מהו שיהא לה כתובה אצל היבם.  מאחר שהיא מותרות לו יש לה כתובה.  או מאחר שכתובתה על ניכסי בעלה הראשון והיא אסורה לו אין לה כתובה.  שנייה ליבם ולא שנייה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל מהו שיהא לה כתובה אצל היבם.  מאחר שהיא אסורה לו אין לה כתובה.  או מאחר שכתובתה על ניכסי בעלה הראשון והיא מותרת לו יש לה כתובה:  ולא פירות.  אמר רבי ירמיה שאין לו עליה אלא אכילת פירות בלבד.  תני רבי יוסי ציידניה קומי ר' ירמיה ופליג על רבי ירמיה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך