תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ז

דף מ, א פרק ז הלכה א גמרא  פטורין.  ולדי וולדות חייבין.  רבי ירמיה בעי תמן את אמר הוולדות לראשון.  והכא את אמר הוולדות לשני.  אמר רבי יוסה תמן על ידי שעיקרה לראשון הוולדות לראשון.  ברם הכא על ידי שעיקרו לשני הוולדות לשני:

דף מ, א פרק ז הלכה ב משנה  בת כהן שנישאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אילו יאכלו בתרומה ובת כהן שנישאת לישראל והכניסה לו בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אילו לא יאכלו:

דף מ, א פרק ז הלכה ג משנה  בת ישראל שנישאת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר העובר פוסל ואינו מאכיל דברי רבי יוסי א"ל מאחר שהיעדתה בנו על בת ישראל לכהן ואף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר:

דף מ, א פרק ז הלכה ג גמרא  א"ר אלעזר כיני מתניתא עבדיה יאכלו עבדיו לא יאכלו.  דל כן היא אוכלת ועבדיה אינן אוכלין.  רבי יאשיה בשם רבי יוחנן אם מזו אפילו היא לא תאכל.  אמר רבי חגיי קומי ר' יוסה לא דרבי יוחנן פליג לא אמר אלא מזו אפילו היא לא תאכל.  אתא עובדא קומי רבי יהושע בן לוי אמר צא וראה היאך הציבור נוהג.  רבי אבון בשם רבי יהושע בן לוי ולא דבר הלכה זו.  אלא כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין את יודע מה טיבה צא וראה היאך הציבור נוהג ונהוג.  ואנן חמיי ציבורא דלא מיכלון.  אמר רבי יוסה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך