תלמוד ירושלמי -> סדר נשים -> יבמות

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת יבמות פרק ו

דף לד, ב פרק ו הלכה א משנה  הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חלק בין ביאה לביאה:

דף לד, ב פרק ו הלכה א גמרא  אנן תנינן אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת.  תני רבי חייה אפילו שניהן שוגגין.  אפילו שניהן מזידין.  הוון בעיי מימר בפיקח שיש בו דעת שהוא קונה בין לדעת בין שלא לדעת.  וחרש שאין בו דעת לא יקנה אלא לדעת.  אשכח תני רבי חייה אחד החרש ואחד השוטה שבעלו קנו ופטרו או הצרות (דברים כה) יבמה יבא עליה לדעתו ולקחה לו לאשה שלא לדעתו.  ויבמה אפילו על כרחה.  יבמה יבא עליה לדעתה.  ולקחה לו לאשה שלא לדעתה.  ויבמה אפי' על כרחה.  יבמה יבא עליה כדרכה.  ולקחה לו לאשה שלא כדרכה.  ויבמה אפי' מן הצד.  יבמה יבא עליה ביאה גמורה.  ולקחה לו לאשה ביאה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך