תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> פסחים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת פסחים פרק א

דף א, א פרק א הלכה א משנה  אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות:

דף א, א פרק א הלכה א גמרא  כתיב (שמות יב) ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים.  (שמות יב) בראשון בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות וגומר.  מה אנן קיימין אם לאכילת מצה כבר כתיב (שמות יב) שבעת ימים מצות תאכלו.  ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב (שמות יב) עד יום האחד ועשרים לחודש.  אלא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ.  למה לאור הנר.  א"ר שמואל בר רב יצחק מפני שהנר בודק כל שהוא.  למה בלילה.  א"ר יוסה שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה.  ר' מנא לא אמר כן (שמות יב) ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם עשה שיהו היום והלילה משומרין.  ויתחיל בי"ג ויהא היום והלילה משומרין אף אית ליה כיי דמר ר' יוסי.  ויתחיל אור לי"ג.  אין כיני יבדוק אפי' מר"ח.  ר' ירמיה אמר רב שמואל בר רב יצחק בעי מהו לבדוק לאור האבוקות.  מה צריכא ליה מפני שאורן מבליח.  ר' שמואל בר רב יצחק

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך