תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יט

דף פו, א פרק יט הלכה א משנה  רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי מע"ש מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו ע"פ עדים ועוד א"ר אליעזר כורתין עצים לעשות פחמים לעשות ברזל כלל א"ר עקיבה כל מלאכה שאפשר לה לעשות מע"ש אינה דוחה את השבת מילה שאי אפשר לה לעשות מערב שבת דוחה את השבת:

דף פו, א פרק יט הלכה א גמרא  א"ר יוחנן הוינן סברין מימר בכל הדברים חלוק רבי אליעזר.  ממה שצריך ר' אליעזר לדרוש ביכורין.  מה ביכורין שנאמר (ויקרא ב) בעומר דוחין השבת.  אף ביכורין שנאמר בשתי הלחם דוחין את השבת.  הדא אמרה לא בכל הדברים חלוק ר"א.  ולמה צריך ר"א לדרוש ביכורין ביכורין אלא על ידי שעיקר דחייתן שבת ומכשיריהן מלאכה.  התיבון והתני לולב ומכשיריו דוחין את השבת.  א"ר יונה להביאו מראש הדקל.  והתני שופר ומכשיריו דוחין את השבת להביאו מחוץ לתחום.  ותני כן אין מגרדין ולא מגרדין ולא מפרכין.  תני בשם ר"א לולב ומכשיריו דוחין את השבת.  א"ר יונה סלקה מתניתין.  תני מעשה היה והורה רבי כר"א.  א"ר יוחנן חבורה היתה מקשה מה ראה ר' להניח דברי חכמים ולעשות כר"א.  א"ר הושעיא שאלנו את רבי יהודה הגוזר ואמר לנו במבוי שאינו מפולש כהדא תנינן אסור לטלטל מתוכו לבתים ומבתים לתוכו.  א"ר אבהו קיימתיה בתינוק ובאיזמל ששבתו במבוי.  ואינו אסור לטלטלו בכל המבוי.  בעון קומי רבי יוסי כמה דאתמר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך