תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק יח

דף פד, א פרק יח הלכה א משנה  מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש אבל לא את האוצר מפנין תרומה טהורה ודמאי ומעשר ראשון שניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והתורמס היבש מפני שהוא מאכל לעניים אבל לא את הטבל ולא את מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו לא את הלוף ולא את החרדל רשב"ג מתיר בלוף מפני שהוא מאכל לעורבים:

דף פד, א פרק יח הלכה א גמרא  רבי זעירא שאל לר' יאשיה כמה הוא שיעור הקופות.  א"ל נלמוד סתום מן המפורש.  דתנינן תמן בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה.  תמן תנינן המוציא יין כדי מזיגת הכוס.  ר' זעירא שאל לרבי יאשיה כמה הוא שיעור הכוסות.  א"ל ילמוד סתום מן המפורש.  דתני ר' חייה ארבע כוסות של פסח ישנן רביעית יין איטלקי.  מהו לפנות מן האוצר כסדר הזה.  נישמעינה מן הדא ושוין שלא יגע באוצר.  אבל עושה הוא שביל נכנס ויוצא.  אית תניי תני מטלטלים את הדימוע.  אית תניי תני אין מטלטלים.  א"ר אלעזר מטלטלין במדומע בתרומה טהורה.  ומ"ד אין מטלטלין לתרומה טמאה.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך