תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק ט

דף נז, א פרק ט הלכה א משנה  א"ר עקיבה מנין לעכו"ם שהיא מטמא במשא כנדה שנא' (ישעיהו ל) תזרם כמו דוה צא תאמר לו מה נדה מטמא במשא אף עכו"ם מטמא במשא:

דף נז, א פרק ט הלכה א גמרא  כתיב תועבה בנדה.  וכתיב תועבה בעכו"ם.  וכתיב תועבה בשרצים.  כתיב תועבה בנידה (ויקרא יח) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה וגו'.  תועבה בעכו"ם (דברים ז) ולא תביא תועבה אל ביתך וגו'.  תועבה בשרצים (ויקרא יד) לא תאכל כל תועבה.  אבל אין אני יודע לאיזה מהן הוקשה.  ר"ע אומר לתועבה שבנדה הוקשה.  מה הנדה מטמא במשא אף עכו"ם מטמא במשא.  אי מה הנדה מטמא באבן מסמא אף עכו"ם מטמא ע"ג האבן מסמא.  ר' זריקן בשם רב יהודה.  ואית דאמרין בשם רב חסדא מודה ר"ע לחכמים שאין עכו"ם מטמא ע"ג אבן מסמא.  ורבנן אמרי לתועבה שבשרצים הוקשה מה השרץ מטמא בהיסט אף עכו"ם מטמא בהיסט.  אי מה השרץ מטמא בכעדשה אף עכו"ם מטמא בכעדשה.  ר' זעירה ר"י בר נחמן בשם ר' לעזר ר' אבהו בשם ר' יוחנן (תהילים קו) ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים.  מה המת מטמא בכזית אף עכו"ם מטמא בכזית.  אי מה המת עד שיכניס ראש אצבעו אף עכו"ם עד שיכניס ראש אצבעו.  נתיצה נתיצה מבית המנוגע מה בית המנוגע עד שיכניס ראשו ורובו אף עכו"ם עד שיכניס ראשו ורובו.  א"ר חנניה זאת אומרת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך