תלמוד ירושלמי -> סדר מועד -> שבת

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת שבת פרק א

דף ט, א פרק א הלכה ג גמרא  (תהילים פט) אז דברת בחזון לחסידיך.  חסידות לידי תחיית המתים.  דכתיב (יחזקאל לז) ונתתי רוחי בכם וחייתם.  תחיית המתים לידי אליהו ז"ל.  דכתיב (מלאכי ג) הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.  תני בשם ר"מ כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל.  ואוכל חוליו בטהרה.  ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבוקר ובערב מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא:

דף ט, א פרק א הלכה ד משנה  ואלו הן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו ונמנו ורבו ב"ש על ב"ה ושמנה עשר דברים גזרו בו ביום:

דף ט, א פרק א הלכה ד גמרא  אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.  רבי אליעזר אומר בו ביום גדשו את הסאה.  רבי יהושע אומר בו ביום מחקו אותה.  אמר לו ר' ליעזר אילו היתה חסירה ומילאוה יאות.  לחבית שהיא מליאה אגוזין כל מה שאתה נותן לתוכה שומשמין היא מחזקת.  אמר לו רבי יהושע אילו היתה מליאה וחיסרוה יאות.  לחבית שהיתה מליאה שמן כל מה שאתה נותן לתוכה מים היא מפזרת את השמן.  תנא ר' יהושע אונייא תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי ב"ה.  תני ששה מהן עלו והשאר עמדו עליהן בחרבות וברמחים.  תני שמונה עשרה דבר גזרו ובשמונה עשרה רבו.  ובשמונה עשרה נחלקו.  ואילו הן שגזרו על פיתן של עכו"ם ועל גבינתן ועל שמנן ועל בנותיהן.  ועל שכבת זרען ועל מימי רגליהן ועל הלכות בעל קרי.  ועל הלכות ארץ העמים.  תמן תנינן אלו פוסלין את התרומה.  האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני.  והשותה משקה טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין.  וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך