תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ד

דף כו, ב פרק ד הלכה ד גמרא  לארץ.  הניסין שבים את רואה אותן כאלו חוט מתוח מטוורס אמנם ועד נחל מצרים.  מהחוט ולפנים ארץ ישראל.  מהחוט ולחוץ חוץ לארץ.  רבי יודה אומר כל שהוא כנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל שנאמר (במדבר לד) וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים.  שבצדדין <מהן> [מה הן] את רואה אותן כאלו חוט מתוח מקפלריא ועד אוקיינוס.  מנחל מצרים ועד אוקיינוס מהחוט ולפנים ארץ ישראל.  מהחוט ולחוץ חוץ לארץ.  אמר רבי יוסטא בר שונם לכשיגיעו הגליות לטוורס אמנם הן עתידות לומר שירה שנאמר (שיר השירים ד) תשורי מראש אמנה.  אית תניי תני הירדן מארץ ישראל אית [תניי] תני הירדן מחוצה לארץ.  אית [תניי] תני הירדן גבול בפני עצמו.  מאן דאמר הירדן מארץ ישראל (דברים ג) והערבה והירדן וגבול.  מאן דאמר הירדן מחוץ לארץ.  (יהושוע יח) והירדן <וגבול> [יגבול] אותו לפאת קדמה.  ומ"ד הירדן גבול בפני עצמו והוא שיהא במקום אחד עשה ירדן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל נטל ומה שנתן נתן.  ומה נן קיימי' אם במקו' שהיה ארץ ישראל ונעשה בסוריא חזקתו למעשרות ולשביעית.  רבי ירמיה רבי אימי בשם רבי יוחנן.  ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי לחזקות ולביעורין ולמעשר בהמה.  רבי הילא בשם רבי שמעון בן לקיש והוא שמשך עפר:  של אור יש לה שיעור שהוא דבר תורה.  של כהן אין לה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך