תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ב

דף יג, ב פרק ב הלכה ג גמרא  אמר להן אף הוא קילקל לעצמו ותיקן לאחרים.  קילקל לעצמו <ואכלה> [דאכלה] ואיתענש.  ותיקן לאחרים דאינון אכלין ותליי ביה.  אית תניי תני תיקן לעצמו וקילקל לאחרים.  תיקן לעצמו מ"מ אכלה.  וקילקל לאחרים דאינון סברין מימר הוא פטור והיא חייבת.  רבי אימי בשם רבי ינאי קב טיברני חייב בחלה.  חד חליטר שאל לרבי יוחנן אמר איזיל עביד ארבע ופליג.  ויאמר ליה תלתא ופליג.  א"ר זעירא קבייא באתריהון רובעיא אזדרעון ויאמר ליה חמשה פרא ציבחר.  שלא יבוא לידי ספק חיוב חלה.  א"ר יוחנן דרך עיסה שנו.  אמר ר"ש בן לקיש דרבן שמעון בן גמליאל היא דרשב"ג אומר לעולם אינה חייבת בחלה עד שיהא בה דגן כשיעור.  תלמידוי דר' חייה רובא בר לוליתא בשם ר' יהושע בן לוי דברי הכל היא.  א"ר מנא אע"ג דלא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך