תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק ב

דף י, א פרק ב הלכה א משנה  פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבין בחלה.  יצאו מיכן לשם רבי ליעזר מחייב ור"ע פוטר.  עפר ח"ל שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית.  אמר רבי יהוד' אימתי בזמן שהספינה גוששת.  עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה ונאכלת בידים מסואבות.  האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה מפני שהיא יכולה לכסות את עצמה אבל לא <את> האיש:

דף י, א פרק ב הלכה א גמרא  פירות חוצה לארץ כו'.  כתיב (במדבר טו) אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה.  שמה אתם חייבין.  אין אתם חייבין חוץ לארץ.  תני זו דברי רבי מאיר.  אבל דברי רבי יהודה פירות ח"ל שנכנסו לארץ ר"א פוטר ור"ע מחייב.  מה טעמו דר"א לחם הארץ.  לא לחם ח"ל.  מ"ט דר"ע אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה.  שמה אתם חייבין בין בפירות הארץ בין בפירות חוץ לארץ.  מה מקיים ר"א טעמא דר"ע אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה.  חברייא בשם ר' לעזר ר' בא בשם ר' לעזר.  ר' הילא בשם ר' שמעון בן לקיש כך משיב ר"ע את ר' ליעזר אין את מודי לי בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצאו קמחין וסלתות שהן חייבין בחלה.  ולאו גידולי פטור הן והוא מקבל מיניה.  א"ר יוסי תמיהני איך ר"ע מותיב את ר' ליעזר והוא מקבל מיניה.  תמן עד שלא נכנסו לה למפריעה ירשו דא"ר הונא בשם

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך