תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> חלה

פרק א ב ג ד
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת חלה פרק א

דף ו, א פרק א הלכה ג גמרא  מתרומה גדולה א"ר יוסי כתיב (במדבר יח) את כל חלבו את מקדשו ממנו.  לא חלבו וחלב חבירו.  א"ר יוסי כתיב (במדבר יח) והרמותם ממנו את תרומת ה' מעשר מן המעשר ולא תרומה ומעשר מן המעשר.  בשמירה ואח"כ הפריש תרומת מעשר שבו.  אבל אם הפריש תרומת מעשר ואח"כ מירחו לא בדא.  כשהפריש ממנו עליו אבל אם הפריש ממקום אחר עליו לא בדא:  מע"ש והקדש שנפדו:  רבי זעירא רבי יוסי רבי חא בר עוקבא רבי הלל בן הליס מטא בה בשם רבי יודה דמן הדא מעשר שני שהקדימו בשביבלין פטור מתרומה גדולה.  רבי יונה בעי כמ"ד אינו כנכסיו ברם כמ"ד כנכסיו הוא חייב.  א"ל אוף אנא סבר כן הוי מע"ש הואיל וכל עמא מודיי שהוא כנכסיו חייב הוי פליגי היא.  מ"ד חייב אפילו תרומה שבו חייבת.  ומ"ד פטור אפילו חולין שבו פטורין.  מאן דאמר חייב עשאו תרומת מעשר על מקום אחר מה את עביד לה בגדיש שנדמע בעיסה שנדמעה.  ר' יוחנן אמר אנא בעיתה.  ר' יאשיה אמר אנא בעיתה.  מה בין גדיש שנדמע לעיסה שנדמעה.  גדיש שנדמע את אמר חייב עיסה שנדמעה את אמר פטורה.  רבי תנחומא בשם רבי

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך