תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשר שני

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשר שני פרק ה

דף כט, א פרק ה הלכה א גמרא  ויציין אם מצויין הוא היאך נקרא הוא צנוע.  אמר רבי יוחנן אתיא דרבי שמעון בן גמליאל כמאן דאמר לעיתותי ערב.  דתני רבי דוסא אומר כל מה שילקטו העניים בין העומרים הבקר הרי הוא הבקר.  רבי יודה אומר לעיתותי ערב.  וחכמים אומרים אין הבקר אנסין הבקר שאין אנו אחראין לרמאין.  ברם כמ"ד בשחרית לא אתיא ויש אדם מבקר במחובר לקרקע.  אמר רבי ירמיה אפילו כמאן דאמר בשחרית אתיא הוא.  ולאו רבן שמעון בן גמליאל היא.  ועוד הוא אית לי משיכתו של מעשר שני הוא פדיונו.  אמר רבי יוסי והיינו וקם לו.  אלו ראה ככר מתגלגל בנהר ואמר ככר זה הקדש שמא כלום אמר.  אמר רבי ירמיה עד דאת מקשי לי [למ"ד] בשחרית קשייתה [למ"ד] לעיתותי ערב.  אמר ליה מאן דאית ליה לעתותי ערב לית ליה לאילין קשייתא:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך