תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> מעשרות

פרק א ב ג ד ה
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת מעשרות פרק א

דף ג, א פרק א הלכה ב גמרא  חיבור למעשר.  אשכול שבישל בו אפילו גרגיר יחידי כולו חיבור למעשרות.  אמר רבי חנינא פשטו הוא לן כל אותה הגפן כל אותו המין.  חזרו ופשטו לו כל אותה הרוח.  רבי יוסי בי רבי בון אומר כל אותו הכרם.  היה כרם קטן ועשאו גדול גדול ועשאו קטן אחד ועשאו שנים שנים ועשאו אחד.  שמואל אמר דלעת שניקרה בבית אביה כל אותה הגומא אסורה.  אף במכבדות תמרה כן.  אמר רבי יוסי שאל יונתן בן חרשא איש גינוסר את רבן גמליאל וחכמים ביבנה ניקורי רטב באביהן מה הן.  אמרו לו כל אותו הדקל אסור.  אמר רבי יוסי לכן צריכה בשניקרו כולן שלא תאמר הואיל ואין דרך הנחש לעשות כן אני אומר ענן של ציפורים שכן עליהן וניקרו.  רבי יונה בשם רבי שמעון חסידא ניקורי רטב באביהן אסור והרבים נהגו בהן היתר ואינן ניזוקין:  הרימונים משימסו.  רבי זעירא בשם רבי יסא משיתמעך האוכל תחת ידיו.  רבי יודה בר פזי בשם רבי יהושע בן לוי משיכניסו מחצה.  רבי יונה בעי דילמא מן רבנין דאגדתא הוא שמע לה.  (דברים א) אחינו המסו את לבבינו פלגין לבבינו.  התמרים משיטילו שאור.  רבי חייא בר ווא אמר משיתמלא החרץ.  רבי יונה בעי מה נן קיימין אם כשיתמלא החרץ נובלת היא אם משתפרוש גרעינה מתוך האוכל בשלה היא כל צורכה.  רבנין דקיסרין אמרו [משישטחם] ויהיו יפות לאכילה:  הפרסקין משיטילו גידים.  רבי זעירא בשם איסי משיטילו גידים אדומים:  האגוזים והשקדים משיעשו מגורה רבי יודה אומר האגוזים והשקדים משיעשו קליפה.  אמרו בקליפה התחתונה שהיא סמוכה לאוכל.  מודים חכמים לרבי יודה באלצרין ובאיפסטקין ובאיצטרובילין משיעשו קליפה.  תני רבי חיננא בר פפא חרובין שילשולן היא חנטן.  וכל השחורין.  כגון ענבי הדס וענבי סנה.  משינקידו.  תני רבי חיננא בר פפא משיעשו נקודות נקודות שחורות.  הפרישין.  איספרגלין ולמה נקרא שמן פרישין שאין לך מין אילן שהוא פריש לקדירה אלא זה בלבד.  וכל הלבנים.  כגון אילין מרפייתה.  משיקריחו.  רבי חיננא בר פפא אמר משיעשו קרחות קרחות לבנות.  תני רבי שמעון בן יוחי משיזחילו מים.  אתא עובדא קומי רבי חנינא ובעא למיעבד כרבי חיננא בר פפא.  חזר ואמר וכי מחמת האוכל הן מקריחות לא מחמת התולעת שיש בהן.  התלתן משתצמיח.  כיני מתניתא כדי שתזרע ותצמיח.  כיצד הוא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך