תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ח

דף לט, ב פרק ח הלכה ד גמרא  מצרי בזרעים.  ואנדרוגינוס באדם.  כוי בחיה דברי הכל.  רבי חמא בר עוקבא אמר ואמה טריקסין.  מהו ואמה טריקסין רבי יונה בוצרייה אמר טריכסון מה מבפנים מבחוץ.  אמר רבי יוסי מן מה דכתיב (מלכים א ו) וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני הדא אמרה מבפנים.  אמר ליה רבי מנא והכתיב (דברי הימים ב ג) ויעש את בית קדש הקדשים עשרים אמה אורך ועשרים רוחב הדא אמרה מבחוץ:  שור בר מין בהמה.  רבנין אמרין מיכא הוה וערק לתמן.  רבי יוסי אמר עיקריה מן תמן הוה.  הא שור עם שור בר אינן כלאים דלא כרבי יוסה דרבי יוסה אמר כלאים.  ואילין דמתרגמין ותורי בר וראמנין כרבי יוסה.  רבי בא בשם רבי שמואל אווז עם אווז מדבר כלאים זה בזה.  אווז עם אווז הים תני רבי יודה בן פזי דבר דליה ולא ידעין מאן תני קל וחומר מה אם בשעה ששניהן ביבשה את אמר אסור.  בשעה שאחד ביבשה ואחד בים לא כל שכן.  ואדם מותר בכולן לחרוש ולמשוך.  כתיב (דברים כב) לא תחרוש בשור ובחמור יחדו.  בשור ובחמור אין את חורש.  אבל חורש את בשור עם אדם בחמור עם אדם:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך