תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ח

דף לט, א פרק ח הלכה ג גמרא  חמור.  הלובן מן האיש שממנו מוח ועצמות והגידים.  והאודם מן האשה שממנו העור והבשר והדם.  והרוח והנפש והנשמה משל הקב"ה.  ושלשתן שותפין בו.  רבי בא רבי יהודה בשם רב מודים חכמים לרבי יהודה בסוס בן סוס בן חמור עם חמור בן חמור בן סוס.  רבי חגיי רבי זעירא בשם רבי <איסת> [איסי] בני עזים בני רחלים אסורים זה עם זה.  ולא כן נן אמרין עז בן עז בן רחל עם רחל בן רחל בן עז:

דף לט, א פרק ח הלכה ד משנה  הפרוטיות אסורות והרמך מותר ואדני השדה חיה רבי יוסי אומר מטמאות באהל כאדם.  הקופד וחולדת הסנאין חיה חולדת הסנאין רבי יוסי אומר בית שמאי אומ' מטמא בכזית במשא וכעדשה במגע.  שור הבר מין בהמה.  רבי יוסי אומר מין חיה.  כלב מין חיה.  רבי מאיר אומר מין בהמה.  החזיר מין בהמה.  הערוד מין חיה.  הפיל והקוף מין חיה.  ואדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך:

דף לט, א פרק ח הלכה ד גמרא  הפרוטיות אסורות והרמך מותר כו'.  רבי אימי בשם רבי לעזר רמכה דלא כלינס.  כמה דתימר (אסתר ח) בני הרמכים.  <אבני> [אדני] השדה חיה.  ייסי ערקי בר נש דטור הוא והוא חיי מן טיבורייה איפסק טיבורייה לא חיי.  רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בן חנינה טעמא דרבי יוסי (במדבר יט) וכל אשר יגע על פני השדה בגדל על פני השדה.  הירודות והנעמית הרי הן כעוף לכל דבר.  והנחש הרי הוא כחיה.  רבי חייה בשם רבי יוחנן ששה ספיקות הן הצלף באילן כבית שמאי.  כלי חרס בכלי נתר כבית שמאי.  חולדת הסנאים בשרצים כבית שמאי.  פול

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך