תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ח

דף לח, ב פרק ח הלכה ג גמרא  אסור.  אמר רבי יוחנן מפני שזה נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה.  רב אמר מפני שנושאין את החבל שבנתים.  רבי ירמיה בעי קשרן בשערן.  מה נן קיימין אם בשקשרו בשערו כך אנו אומרים אסור להרכיב בהמה על גבי חבירתה אם בשקשרו החבל בשערו נאמר מפני שהן נושאין את החבל שבנתים:  רבי יונה אמר איתפלגון רב ורבי יוחנן.  רבי יוחנן אמר מפני שזה נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה.  רב אמר מפני שהן נושאין את החבל שבנתים.  מה נפק מן ביניהון קשרו בשערו בין על דעתיה דרב בין על דעתיה דרבי יוחנן פטור.  ולא הליבדקס אית תניי תני ניברקוס.  מאן דאמר ליבדקס שם ליבוי על שם (דנייאל יא) לובים וכושים במצעדיו.  מ"ד ניברקוס אבהטס.  מהו אבהטס חמר סלק.  רבי יונה רב הושעיא בעי גרים הבאים מליבוי מהו להמתין להם שלשה דורות.  אמר רבי יונה בוצרייה מן מה דאנן חמין ההן פולא מצריי כד רטיב אינון צווחין ליה לובי כד הוא נגיב אינון צווחין ליה פול מצריי.  הדא אמרה גר מלובי צריך להמתין ג' דורות.  הדא אמרה היא לוב היא מצרים.  רבי יצחק בר נחמן בשם רבי הושעיה הלכה כדברי התלמיד.  דברי חכמים כל מין פרידות אחד.  ואלו הן הסימנין אמר רבי יונה כל שאזניו קטנות אמו סוסה ואביו חמור.  גדולות אמו חמורה ואביו סוס.  רבי מנא מפקד לאילין דרבי יודן נשיאה אין בעיתון מיזבון מולוון אתון זבנין לו אזניהון דקיקין שאמו סוסה ואביו

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך