תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ח

דף לו, א פרק ח הלכה א גמרא  להלן אסור בהנייה אף כאן אסור בהנייה.  אמר רבי חונא ביאתו אסורה בהנייה.  אית דבעי נישמעינה מן הדא דאמר רבי חנינא פן תקדש פן תוקד באש:  כתיב (דברים כב) לא תזרע כרמך כלאים מלמד שאינו חייב עד שיזרע שני מינים בכרם דברי רבי יאשיה.  רבי יונתן אמר אפי' מין אחד.  על דעתיה דרבי יונתן כתיב (ויקרא יט) שדך לא תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר לא תזרע כרמך כלאים.  חברייא אמרין להחמיר עליו אפילו מין אחד.  על דעתיה דרבי יאשיה שדך לא תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר לא תזרע כרמך כלאים.  חברייא אמרין להתרייה שאם התרו בו משום שדך לוקה משום כרמך לוקה.  א"ר בון בר חייא ליתן לו שיעור אחרת מן ששה טפחים וכן ארבע אמות.  מה נן קיימין אם בשעשה גדר מבפנים בטל הכרם.  אם בשעשה גדר מבחוץ זהו המחול <אינן> [אלא] כי נן קיימין בשדה שהיה שם שדה תבואה והקריח לתוכה ארבע אמות.  ואתיא כדאמר רבי חנינה אין האוסר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך