תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ח

דף לה, ב פרק ח הלכה א משנה  כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים ואסורין בהנאה.  כלאי זרעים אסורין מלזרוע ומלקיים ומותרין באכילה וכל שכן בהנאה.  כלאי בגדים מותרין בכל דבר ואינן אסורין אלא מללבוש.  כלאי בהמה מותרין לגדל ולקיים ואינן אסורין אלא מלהרביע.  כלאי בהמה אסורין זה עם זה:

דף לה, ב פרק ח הלכה א גמרא  כלאי הכרם אסורין כו'.  כתיב (דברים כב) לא תזרע כרמך כלאים.  אין לי אלא הזורע.  מקיים מניין ת"ל וכרם ולא כלאים מה כרבי עקיבה ד"ע אומר המקיים עובר בלא תעשה.  אמר רבי יוסה דברי הכל היא הכל מודים באסור שהוא אסור בשלא קיים ע"י מעשה.  אבל אם קיים ע"י מעשה לוקה.  כהדא דתני המחפה בכלאים לוקה.  מניין שהוא אסור בהנייה נאמר כאן פן תקדש.  ונאמר להלן פן תוקדש בו.  מה פן האמור להלן אסור בהנייה אף פן שנאמר כאן אסור בהנייה.  ואית דבעי מימר נאמר כאן פן תקדש ונאמר להלן (דברים כג) ולא יהיה קדש מבני ישראל.  מה קדש שנאמר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך