תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ז

דף לג, ב פרק ז הלכה ג גמרא  היא דרבי מאיר אמר אין לגוי קנין בארץ ישראל לפוטרו מן המעשרות.  אמר ר' יוחנן דברי הכל היא.  תיפתר בגוי שזרע כרמו כלאים ולקחו ממנו ישראל.  רבי יונה ורבי יוסה תרויהון אמרי דרבי מאיר היא:  הנעבד אית תניי תני בין שלו בין של אחרים אסור.  אית תניי תני שלו אסור של אחרים מותר.  הוון בעיי מימר מאן דאמר בין שלו בין של אחרים אסור רבי מאיר ורבי יודהץ מאן דאמר שלו אסור ושל חארים מותר רבי יוסה ורבי שמעון.  רבי יוסה בשם רבי לא דברי הכל היא.  כמה דתימר תמן דבר שיש בו רוח חיים אף על פי שאינו נאסר להדיוט נאסר לגבוה ודכוותה דבר שאינו שלך אף על פי שאינו נאסר להדיוט נאסר לגבוה.  רבי שמעון בן לקיש אמר קנסיה דר' מאיר ועבד עובדא דכוותיה מן הדא המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו וכי מה עשה מעשה אלא כשהוסיף לפי דעתו הוא מוסיף.  חד בר נש חוי סלעיה לרבי לעזר אמר ליה טבא היא ויפסלית אתא עובדא קומי רבי שמעון בן לקיש וקנסיה מן הדא המראה דינר לשולחני ונמצא רע חייב לשלם מפני שהוא נושא שכר.  ורבי לעזר נושא שכר.  רבי יעקב בר אחא בשם ר' אבונא המחזיק בו כנושא שכר.  רבי יוסי בי רבי בון לא אמר כן אלא רבי לעזר אמר קנסיה דרבנין.  רבי שמעון בן לקיש אמר קנסיה דר' מאיר.  כך אתא עובדא שאל רבי שמעון בן לקיש לרבי לעזר ההן קנסא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך