תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ז

דף לג, א פרק ז הלכה ב גמרא  הדא אמרה כרם גדול שנטעו שמנה על שמנה אין לו מחול.  אין תימר מטע שש עשרה על שש עשרה תוכו אסור ומקדש חוצה לו לא כל שכן.  אמר רבי יוסי אין לוקין אלא על עיקר הכרם:

דף לג, א פרק ז הלכה ג משנה  המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קידש וחייב באחריותו.  רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין אדם מקדש דבר שאינו שלו.  אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרע את כרמו בשביעית ובא מעשה לפני רבי עקיבה ואמר אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו:

דף לג, א פרק ז הלכה ג גמרא  כתיב (דברים כב) לא תזרע כרמך כלאים אין לי אלא כרמך.  כרם אחר מנין ת"ל כרם ולא כלאים.  אמר רבי לעזר דרבי מאיר

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך