תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ז

דף לב, ב פרק ז הלכה ב גמרא  אית אתרין דמתרן טרפיהן אפילו בקייטא.  רבי שמואל בשם רבי זעירא על גבי זמורה היא מתניתא.  רבי בון בר חייא בשם רבי שמואל בר רב יצחק לאויר עשרה היא מתניתא.  אמר רבי יוסי הוינן סברין כרם יש לו אויר גפן יחידית אין לה אויר.  מן מה דאמר רבי בון בר חייא בשם ר' שמואל בר רב יצחק לאויר עשרה היא מתניתא.  הדא אמרה אפי' גפן יחידית יש לה אויר:  מותר מחול הכרם ארבע אמות.  מותר חורבן הכרם ארבע אמות.  מותר פיסקי עריס ששה טפחים.  מותר אפיפירות ששה טפחים.  בנתיים מהו.  רבי יוחנן אמר אסור ומקדש רבי שמעון בן לקיש הוא למה לי חורבנו אפילו מטעתו כרם קטן הוא אין לו מחול.  אלא כי נן קיימין בכרם גדול שנטעו על מטע כרם קטן.  אמר רבי זעירא

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך