תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ז

דף לא, ב פרק ז הלכה א משנה  המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גבה שלשה טפחים לא יביא זרע עליה אפילו הבריכה בדלעת או בסילון.  הבריכה בסלע אף על פי שאין עפר על גבה אלא שלש אצבעות מותר להביא זרע עליה.  הארכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני:

דף לא, ב פרק ז הלכה א גמרא  לא יביא זרע עליה הא מן הצד מותר.  מה נן קיימין אי משום זרעים באילן למה לי גפן אפילו שאר כל האילן.  אי משום עבודה ניתני ששה.  אלא כר' עקיבה דרבי עקיבה אמר שלשה.  אין כרבי עקיבה אפילו מן הצד ניתני שלשה.  רבי ירמיה בשם רבי חייה בר אבא משום זרעים על גבי הגפן.  תמן תנינן מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים.  רבי ירמיה אמר רבי חמא בר עוקבא מקשי תמן את אמר אין השרשין מהלכין מן הצד והכא את אמר השרשין מהלכין מן הצד.  אמר רבי יוסי כאן וכאן אין השרשין מהלכין מן הצד.  אלא שהן עושין עפר תחוח והן מלקין ארעיתו של כותל.  תדע לך שהוא כן דתנינן תמן מי רגלים ומי רגלים מהלכין מן הצד.  התיב רבי יוסי בי רבי בון והתנינן מחרישה אית לך מימר מחרישה

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך