תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ה

דף כג, ב פרק ה הלכה א משנה  כרם שחרב אם יש בו ללקט עשר גפני' לבית סאה ונטועות כהילכתן הרי זה נקרא כרם.  כרם דל שהו' נטוע ערבוביא אם יש בו לכוין שתים כנגד שלש הרי זה כרם ואם לאו אינו כרם.  רבי מאיר אומר הואיל והוא נראה כתבנית כרמים הרי זה כרם:

דף כג, ב פרק ה הלכה א גמרא  אמר רבי יוחנן היא קרחת הכרם היא כרם שחרב.  קרחת הכרם מקריחין אותו מאמצעו.  כרם שחרב מקריחין אותו מכל צדדיו:  ר' זעיר' מחוי לחברייא תשע שורין מן שובע שובע.  נסב שורה פרא שורה לשתי.  [נסב] שורה פרא שורה לערב.  שנתיירו שם עשרים גפני' נסב תרתיין מיכן ותרתיי מיכן חדא מיכא וחדא מיכא.  נשתיירו שם עשרים גפנים הדא דתנינן עשר גפנים לבית סאה נמצאו שתים כנגד שתים אחת יוצא זנב.  שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב.  שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב.  שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב.  את רואה כילו אחרת נטועה כאן.  כילו אחרת נטועה כאן.  כילו אחרת נטועה כאן.  ליטע כאן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב ליטע כאן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב.  הדא אמרה שאין זנב לכרם גדול.

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך