תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ג

דף טז, ב פרק ג הלכה ד משנה  הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דילועין שתי שורות של פול המצרי מות'.  שורה של קישואין שורה של דילועין שורה של פול המצרי אסור.  שורה של קישואין [שורה] של דילועין שורה של פול המצרי ושורה של קישואין רבי ליעזר מתיר וחכמים אוסרין.  נוטע אדם קישות ודלעת לתוך גומא אחת ובלבד שתהא זו נוטה לצד זו וזו נוטה לצד זו.  ונוטע שער של זו לכאן ושל זו לכאן.  שכן מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין:

דף טז, ב פרק ג הלכה ד גמרא  הנוטע שתי שורות כו'.  חזקיה אמר במחלוקת.  מאן דאמר תמן שתים עשרה אוף הכא שתים עשרה.  מאן דאמר תמן בשמונה אוף הכא בשמונה.  אמר רבי יוחנן דברי הכל היא יפה כח מוקשה בין המוקשיות להציל בשמונה.  אורכו בכמה חובש.  אמר רבי זעירא נלמדינה מן הכרם.  כמה דתימר גבי כרם לא שנייא היא ארכו היא הפליגו.  אף הכא לא שנייא היא ארכו היא הפליגו.  על דעתיה דחזקיה ניחא מאן דאמר תמן בשמונה אוף הכא בשמונה.  על דעתיה דרבי יוחנן אורכו בכמה חובש.  אין תימר בשמונה קל וחומר למוקשה בין הבצלים שלא יחביש אלא שתים עשרה.  מה אם מוקשה בין המוקשיות שיפיתה כוחו להציל

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך