תלמוד ירושלמי -> סדר זרעים -> כלאיים

פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט
לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל

מסכת כלאיים פרק ג

דף טו, ב פרק ג הלכה ב גמרא  מאחר שאלו מותרין אף אלו מותרין.  רבי ירמיה בעי ניחא נעקרו השניים הראשונים מותרין.  נעקרו הראשונים השניים מה הן.  נישמעינה מן הדא.  המיטה שניטלו שתי ארוכות שלה ועשה לה את החדשות ולא שינה את הנקבי'.  נשתברו חדשות טמיאה וישנות טהורה שהכל הולך אחר הישנות.  הדא אמרה נעקרו השניים הראשונים מותרין.  נעקרו הראשונים השניים אסורין.  רבי יונה אמר רבי זעירא ורבי אימי תרויהון בשם רבי יוחנן חד אמר סומכין לגדר ואין סומכין לגובל.  וחרנה אמר גובל שנתמעט כשר.  הא גדר שנתמעט פסול.  ולא ידעין מא אמר דא ומאן אמר דא.  מן מה דאמר רבי יוסי רבי זעירא בשם רבי יוחנן סומכין לגדר ואין סומכין לגובל.  הוי רבי אימי דו אמר גובל שנתמעט כשר.  הא גדר שנתמעט פסול.  אמר רבי יוסי אוף אנן תנינן תרתיהון גובל שנתמעט כשר.  הא גדר שנתמעט פסול.  סומכין לגדר דתנינן הסומך לבור ולניר ולגפא ולדרך ולגדר שהו' גבוה עשרה טפחים.  אין סומכין לגובל דתנינן התלם ואמת המים שהן עמוקין טפח זורעין לתוכה ששה מיני זירעונין אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע.  אם אומר את שסומכין לגובל יזרע למטן כמה שורות.  אמרין חבריא קומי רבי שמואל בר אבין תיפתר שהיה זורע בראש הגובל.  אמר לו אין כיני יעקור אותו הקלח ויזרע למטן כמה שורות.  לא מוטב לעקור קלח אחד ולזרע למטן כמה שורות:

לדף הבאלדף הקודם     :עבור ל


   לדף ראשי מאגר ספרות הקודש  

תנ"ך | משנה | תוספתא | תלמוד ירושלמי | תלמוד בבלי | מדרש תנחומא | משנה תורה לרמב"ם
 

לדף ראשי מקראנט | מאגר מידע | הפעלות ממוחשבות | קהילת מורים | אחיתופל | עזרה
 
 

כל הזכויות בטקסטים הספרותיים כפי שהם מופיעים באתר "ספרות הקודש" הן של מכון ממרא.
החומר מופיע באתר סנונית על סמך רישיון מאת מכון ממרא ובאדיבותו הרבה.
החיפוש באתר זה הוא בשיתוף מורפיקס

כל הזכויות שמורות © 2003-2009 (ראה תנאי שימוש)
 
border
סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך